Zoeken
  • MIke Brouwer

Bestaande interventies in de huidige crisis

Bijgewerkt: jul 20

Covid-19 vereist tal van veranderingen van mensen. In de organisatie van het werk, in de manier van leidinggeven, in het omgaan met verlies, in het bieden van hulp aan kwetsbare groepen, in het bepalen van nieuwe strategieën voor de bedrijfsvoering, in het versterken van nieuwe teams, etc. Allemaal domeinen waar de psychologie u kan ondersteunen in de verandering van kennis, vaardigheden, houding en gedrag.


Nieuwe interventies zijn daarin niet noodzakelijk; het bestaande palet is groot genoeg. Wat wel belangrijk is, is dat we gaan werken met wat echt werkt en allerlei management-kwak als Insights Discoveries, etc. eens in de prullenbak gooien. Als de huidige crisis ons iets leert, dan is het wel dat we meer naar experts moeten luisteren, dus ook op dit vlak. Tegelijkertijd zijn er ook voor niet-experts voldoende alternatieven om te onderzoeken wat er aan de hand is en wat er nodig is.

Een van de hulpmiddelen daarbij is het zogenaamde Theoretical Domains Framework (TDF), aanvankelijk ontwikkeld om onderzoek te doen naar hoe interventiedeskundigen evidence-based interventies inzetten. TDF is een synthese van 33 theorieën over gedrag en gedragsverandering geclusterd in 14 (oorspronkelijk 12) domeinen. Het biedt daarmee een theoretisch kader, vertrekpunt en een theoretische lens om cognitieve affectieve, sociale en omgevingsinvloeden op gedrag te bekijken.

Vervolgens is het dan zaak om vanuit de gevonden theoretische kaders de bijbehorende – wederom evidence-based – interventies te zoeken en die als inspiratie gebruiken voor het opzetten van een interventie-cyclus voor de verandering die u wilt doorvoeren.

Nogmaals: er ligt genoeg gereedschap en materiaal op de plank om in te zetten. Wilt u een keer meekijken om samen een eerste interventie op te zetten? Dan is het interessant om TDF als vertrekpunt te nemen.

Een sterk overzichtsartikel dat ook de link legt met High Performance Work-systems is hier te vinden.

5 keer bekeken

+31 (0) 654 60 41 20

Heerlenerweg 10
6132 CM Sittard
Nederland

©2019 door Zinstance. Met trots gemaakt met Wix.com