Wat doen we

Leiderschapscoaching

Leiderschapscoaching is de kern van wat we doen. Al onze coaches hebben een bewezen staat van dienst met jarenlange ervaring in het ondersteunen van leiders over de hele wereld. We werken altijd 100% vertrouwelijk en op maat gemaakt, om u te ondersteunen bij voor u wat belangrijk is, op een manier die het beste bij u past. Het onderwerp van uw coachingtraject kan betrekking hebben op de resultaten van een 360º feedback, leven-werk-balans of een enige andere reden die belangrijk is voor u en uw persoonlijk leiderschap

Zie ook: Leiderschap Coaching


Teamcoaching / Teambegeleiding

Elk succesvol team investeert tijd en middelen in specifieke aspecten van teameffectiviteit. We helpen u om deze apsecten gericht en in co-creatie met u te verbeteren.

Sociale competenties en de kwaliteit van de onderlinge relaties binnen een team hebben meer invloed op het succes dan de som van de kennis en kwaliteiten van elk lid. Gemeenschappelijke thema's in teamrelaties zijn: op elkaar vertrouwen, veiligheid om fouten te kunnen maken en van te leren, de bereidheid om uiteenlopende meningen te onderzoeken, te weten wat de doelen zijn, weten welke vaardigheden aan boord zijn, welk mandaat in de besluitvorming (autonomie) er is, samenwerken over de grenzen van uw team heen, openstaan ​​voor de omgeving / stakeholders.

Al onze teamcoaches zijn gecertificeerde ORSC-teamcoaches of op zijn minst zeer ervaren in het toepassen van de psychologie van het functioneren van het team. U kunt rekenen op onze niet-aflatende toewijding om u echt te helpen een verschil te maken in uw team.

Zie ook: Team Effectiveness


Loopbaanbegeleiding 

Om u te begeleiden in uw loopbaan bieden we een persoonsgerichte, verhalende benadering in combinatie met een sterke actiegerichtheid. Hoewel iedere begeleiding maatwerk is hanteren we een relatief vast fasering om tot snelle resultaten te komen.

U bent de expert van uw eigen leven en carrière. Onze primaire ondersteuning ligt bij het helpen van carrière-gerelateerde beslissingen en het aanpakken van carrière-gerelateerde problemen. Tijdens de begeleiding zijn de volgende elementen is altijd aanwezig: 1) u als mens, met uw biografie en levenservaringen, 2) een analyse van uw verleden en heden en als werkende mens, 3) beslissingen, concrete vervolgstappen en acties. 

Zie ook: Loopbaanbegeleiding


Stress en Burn-out Begeleiding

In hoofdlijnen begeleiden we u in de volgende stappen.

Onze eerste stap is altijd om symptomen op te lossen, zoals: slapeloosheid, kort lontje, piekeren en twijfelen aan eigen competenties en eigenwaarde.

Op basis van het Job Demands-Resources model maken we vervolgens samen een inventarisatie van: stressoren, (persoonlijke) hulpbronnen en de interferenties tussen werk en prive-leven.

De volgende stap is het verminderen van werk-stressoren middels een jobcrafting-aanpak. Daarin vergroot u de psychologische veiligheid, sociale ondersteuning en uw autonomie, en vermindert u stressfactoren als rolconflicten, rol-onduidelijkheden en bureaucratie.

Vervolgens kijken we samen naar werkdruk, tijdsdruk en verantwoordelijkheden vanuit het perspectief van leren en ontwikkeling. Dat betekent dat we de omstandigheden accepteren, maar op uw persoonlijke vaardigheden uitbouwen om die omstandigheden als uitdagingen te behandelen in plaats van als obstakels.

Zie voor meer informatie: Begeleiding Stress en Burn-Out


Leiderschapsprogramma's

We ontwikkelen op maat gemaakte leiderschapsprogramma's voor uw organisatie.

De basis daarvan is steeds: co-creatie, inclusie, beïnvloedingsstijlen, innovatie, probleemoplossing, systeemdenken en teambuilding.

Het belangrijkste voor u is echter om eens een voorbeeld te zien van het materiaal dat wij ontwikkeld hebben en dat eens met ons te bespreken.

Zie ook; Leiderschapsprogramma's


Motivatie Workshops

Hoe motiveer je mensen? De meeste mensen hebben enige kennis van Maslow’s pyramide, of misschien van de theorieën van Herzberg. Helaas helpen die je niet in het motiveren van mensen.

In onze motivatieworkshop maakt u kennis met een breed scala aan bewezen motrivatie-theorieën en de praktische toepassing daarvan om anderen te motiveren. We putten daarbij uit de verwachtingstheorie, rechtvaardigheidstheorie, self-efficacy-theorie en motivationele gesprekken om uw vaardigheden in het motiveren verder op te bouwen. Daarbij doet u ook zeker kennis op over hoe u uzelf kunt motiveren. 


Embodied Interaction Workshop

In deze speciale workshop krijgt u inzicht in ieders favoriete reacties en in nog verder te ontwikkelen gedrag. U leert uw eigen voorkeurs reactie kennen op situaties die potentieel bedreigend zijn, en ontwikkelt effectieve alternatieven om daarin meer keuze te hebben.

Het basisidee is: wanneer u de geconditioneerde reacties van uzelf en die van uw teamleden onder stress kent, u zich verder als een team kan ontwikkelen. Het is één ding om na onderzoek wat inzicht in elkaar te hebben. Rechtstreeks ervaren van je geconditioneerde patronen vanuit een lichamelijk perspectief is enerverend en zal je team echt verbeteren.

Deze workshop is gebaseerd op Wado Ryu Karate en het werk van Ferdinand Cuvelier, Wendy Palmer en Richard Strozzi-Heckler,


+31(0)654604120                                info@zinstance.com                                        © Zinstance 2019