Waarom

Uit een Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden van 44.000 werknemers in 34 Europese landen blijkt dat meer dan een vijfde van de banen een slechte intrinsieke kwaliteit heeft. De langetermijnkosten voor de maatschappij en de negatieve gezondheidseffecten van deze banen zijn reëel en kwantificeerbaar. In veel organisaties worden mensen op dezelfde manier behandeld als (voorheen) het milieu. De kosten van uitputting worden naar buiten de organisatie verplaatst en worden uiteindelijk door families en de gemeenschap opgebracht. 

Tegelijkertijd is er overweldigend bewijs dat goede arbeidsomstandigheden tot betere resultaten voor alle belanghebbenden leiden. Vaak blijkt er onvoldoende kennis en ervaring van de kant van CEO's, managers, etc de reden dat een organisatie niet voorbij de traditionele Tayloriaanse "command-en-control" visie op de werkplek komt.

rawpixel-558597-unsplash


In onze visie moet werk en een werkplek vier basisresultaten mogelijk maken:

1) Om te beginnen moet het, door leren en ontwikkeling, de toekomst van de organisatie veilig stellen. In een wereld van toenemende complexiteit zijn leren en ontwikkelen van vitaal belang om te overleven. De werkplek moet zorgen voor betere benutting van bestaande kennis en vaardigheden van teams en individuen, en constant gefocust zijn op de verdere ontwikkeling daarvan.

2) Het moet de gezondheid en het welzijn van de mensen die in de organisatie werken, evenals hun gezinnen, bevorderen. Te veel mensen lijden aan burn-out symptomen als gevolg van onevenwichtige werkeisen versus beschikbare middelen om te herstellen en te verbeteren. Duurzame inzetbaarheid is alleen mogelijk wanneer we geen afbraak pelgen op onze workforce.

3) Ten derde moet afgestemd zij op de "raison d'être" van de organisatie. De werkplek is de plaats waar doelen duidelijk zijn, mensen over de juiste middelen beschikken en er een permanente zoektocht is naar een dynamisch evenwicht tussen controle en flexibiliteit. In het geven van meer of minder autonomie op elk niveau wordt steeds gezocht naar het optimum in motivatie. 

4) Ten vierde moet het een plek zijn om de verbinding met anderen te ervaren. Het is een (psychologisch) veilige plek om de basisbehoeften van allen (medewerkers, managers, klanten, collega's, leveranciers, enz.) te begrijpen en te honoreren, terwijl imperfecties aan beide kanten als menselijk worden aanvaard.

Door onze expertise in de individuele en team-benadering van werk(plekken) brengt u meer plezier en betere prestaties in uw organisatie.

+31(0)654604120                                info@zinstance.com                                        © Zinstance 2019