Conflicthantering

In iedere samenwerking komen conflicten voor

De definitie van een conflict is: een uitgesproken botsing tussen ten minste twee onderling afhankelijke partijen die onverenigbare doelen, schaarse middelen en/of inmenging van anderen ervaren in het bereiken van hun doelen.

We kunnen onszelf vele malen per dag (of per week) in conflicten van verschillende intensiteiten zien, waarin we steeds weer moeten leren te doen wat in eerste instantie onnatuurlijk aanvoelt.

Wij helpen u om conflicten te begrijpen en uw vaardigheden aan te scherpen om conflicten creatief en effectief aan te pakken.


Omdat iedereen conflicten anders ervaart zijn er geen blauwdrukken om conflicten te analyseren of te diagnosticeren, laat staan om ze aan te pakken. 

Iemand kan een conflict bijvoorbeeld als een schaakspel zien, hetgeen betekent dat iedereen de regels volgt, op intelligente wijze de volgende zetten berekent, voorspelt wat de andere persoon gaat doen, geen stukken kapot maakt, etc. 

De realiteit van een conflict is echter veel dynamischer, kan onoplosbaar lijken, vol emoties zitten en vaak chaotisch zijn.

Het ultieme doel van samenwerking is om de creatieve synergie te ontwikkelen waarmee iets samen bereikt kan worden dat individueel onmogelijk zou zijn. Vanwege een conflict in de samenwerking blijft zo’n doel onbereikbaar.

We helpen u om een aantal structurele en procedurele kenmerken van uw conflict te identificeren zodat u de situatie beter begrijpt en mogelijke oplossingen ontdekt. Zie bijvoorbeeld het TRIP-model.

Core Concerns

De belangrijkste aandachtspunten voor constructieve conflicthantering zijn: onderlinge waardering, verbondenheid, autonomie, status en een rol die voor beide partijen werkt.

Helaas hebben mensen vaak een eenzijdige zelforiëntatie, zijn ze sterk door emotie gedreven, niet in staat zijn om afstand te nemen van diepgewortelde denkpatronen, ongevoelig voor de emoties van anderen, gemakkelijk afgeleid, over het algemeen tekortschietend in sociale intelligentie en vallen ze terug op geconditioneerde uitingen zoals vechten of vluchten, etc. Een conflict hanteren en oplossen is dus geen sinecure. 

Wij helpen u echter op een zeer gestructureerde, vindingrijke en effectieve manier om uw conflict op te lossen.
+31(0)654604120                                info@zinstance.com                                        © Zinstance 2019