Puzzelscherper.jpg

NU ZIJN WE EEN!

Online bijeenkomst voor Inburgering, corona en oefenen met het Nederlands

Op iedere maandagmiddag van 15:00 – 16:30 is er een speciale virtuele bijeenkomst rondom inburgering en de corona-crisis. 

Eerst was het doel om met statushouders / inburgeraars te praten over de nieuwe Wet Inburgering. Door het uitstel van de wet en de corona-crisis is het nu een bijeenkomst geworden om elkaar online te ontmoeten, zaken rondom inburgering en corona te bespreken, Nederlands te (blijven) oefenen en met elkaar verbonden blijven. 

In principe is de bijeenkomst open voor iedereen, maar vooral voor statushouders, inburgeraars en iedereen die wil helpen met Nederlands. Om mee te doen moet je echter wel ZOOM downloaden op je laptop of je smartphone. Dat gebeurt de eerste keer als je op de link klikt. 

We zullen zoveel werken met bepaalde thema’s of rondom specifieke vragen. 


Het is vooral een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Voor officiële informatie over inburgering of corona verwijzen we naar de sites van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de RIVM. 

Vanaf donderdag 26 maart gaan we van start. 

Je kunt meedoen de onderstaande knop.